Tilaisuuksissa haastateltuja,
kertomassa omista elämän kokemuksistaan