Menestyneitä 
Käppäräläisiä
Olen kerännyt tietoa Käppärän koulun käyneistä henkilöistä,
jotka ovat menestyneet tai saavuttaneet tunnettavuutta
niin koti- kuin ulkomaillakin.

Koska koulua on käyty yli 70 vuotta,
minulla ei ole tuntemusta/tietämystä kaikista
Käppärän koulun käyneistä "menestyjistä",
näin ollen toivoisin saavani muilta apua. 
 info(at)eolo.fi 

Urheilu Kulttuuri Akateemiset Yritys / yhdistys