Mitä Golf on?

Mikä on golfkenttä?
Golfkenttä on puistomainen alue, joka on rakennettu siten että se antaa mahdollisuuden golfin pelaamiseen.
Golfkenttä on yleensä 18- reikäinen, joka vaatii alueekseen yli 50 ha maa-alueen.
Golfkenttien rakentamis- ja hoitomuodot voidaan jakaa neljään luokkaan.
Kunnallinen
Kunta rakentaa ja vastaa hoitokustannuksista.
Suomessa ei ole yhtään kunnallista golfkenttää.

Puolikunnallinen
Kunta luovuttaa maa-alueen ja tukee rakennus- ja hoitokustannuksissa Golf ry:tä
Esim. Porin Golfkerho ry;n Kalafornian kenttä.

Golf ry. –pohjainen
Golf ry vastaa rakennus- ja hoitokustannuksista.
Esim. Aura Golf ry, Turun Ruissalon kenttä.

Golf Oy
Golf Oy rakentaa/rakennuttaa ja vastaa hoitokustannuksista.
Esim. Yyteri Golf Links Oy. Porin Yyterin kenttä.

Kuntalaiset kentälle?
Jyväskylän kaupunki rakensi Sippulanniemeen 9 - reikäisen kentän. Kentän valmistuttua hoitokustannukset kuitenkin jaettiin alkuun yhdistyksen ja kaupungin kesken. Nykyisin yhdistys vastaa yksin kustannuksista. Näin ollen Suomen ainoa kunnallinen kenttä jäi tulematta. Jyväskylän kaupunki asetti kuitenkin ehdoksi, että kaupunkilaisten on saatava pelata kentällä ilman liittymistä Golf ry:n
Olisikin toivottaa, että niille kentille, jotka saavat rakennus- ja hoitokustannuksiinsa yhteiskunnan tukea, päästettäisiin kuntalaiset pelaamaan vierailevan pelaajan pelimaksulla (greenfeellä).
Golf Oy (kenttä)
Golf Oy on edelleen vieras (uusi) käsite suomalaisessa oy-käsitteessä. Vaikka Suomessa on pelattu golfia jo yli 60 vuotta, ensimmäinen osakepohjainen kenttä perustettiin vasta vuonna 1984. Yleisesti osakeyhtiö käsitetään yrityksenä, joka harjoittaa liiketoimintaa, tuottaa voittoa ja jakaa siitä osakkailleen osinkoa.

On huomioitava, että kaikki osakeyhtiöt eivät ole tuottavia, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt. Golf osakeyhtiö onkin suurelta osalta rinnastettavissa asunto-osakeyhtiö toimintaan. Erona on, ettei golf ole ihmisen perustarve vaan harrastus. Siten ostamalla golfosakkeen olemme osallistuneet kentän rakennuskustannusten kustantamiseen sekä hankkineet itsellemme oikeuden pelata yhtiön kentällä. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeen omistajat maksavat vuosittaisen hoitovastikkeen riippumatta käytetäänkö (pelataanko) osaketta vai ei. Hoitovastike maksetaan, jotta voidaan palkata henkilökunta esim. leikkaamaan nurmikkoa, pitämään rakennukset, hoitokoneet ja kastelujärjestelmät kunnossa. Hoitovastikkeen suuruuden määrää huollettavan alueen koko, rakennusten ja koneiden ikä ja kunto sekä kentän laatutaso. Laatutaso ei ole aina verrattavissa hoitovastikkeen suuruuteen, mutta se on suuntaa antava.

Golf ry (seura)
Golf Oy ei voi kuulua lajin keskusjärjestöön Suomen Golfliitto ry:n (kuten jääkiekossa). Siksi on olemassa golfseura, -kerho, -klubi tai Golf ry.

Golf yhdistys (ry) on urheiluseura, jonka tehtävänä on järjestää golfkilpailuja, -tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia jäsenilleen sekä olla golfpelaajille yhdyssiteenä golfin keskusjärjestöön ja muihin golfin yhdistyksiin.
Golf ry. voi olla myös osakkeen omistajana Golf Oy:ssä.
Yleisimmin olemme tottuneet muissa urheilumuodoissa siihen, että on olemassa liikuntapaikka (esim. urheilu- jää- tai jalkapallokenttä), jossa harjoittelemassa tai kilpailemassa on useamman seuran jäseniä. Golfissa periaatteena on aikoinaan ollut, että on perustettu golfyhdistys, joka on sitten rakentanut tai rakennuttanut itselleen golfkentän. Golfkentän rakentamisen rahoittamiseksi Golf ry. perii jäseneksi liittyvältä liittymismaksun. Golf ry:n jäsenet sitten vierailevat toistensa kentillä ja maksavat vierailevan pelaajan maksun (greenfee).

Osakekentällä ei pelaajan ole liityttävä yhdistykseen, mikäli hän pelaa ainoastaan omalla kentällään.

Osakekentän etuja

Hoitomaksulla pidetään kenttä kunnossa.
Golfkentän rakentaminen maksaa riippuen kentän koosta, rakentamisen laajuudesta sekä rakennettavan maaston laadusta noin 4 - 20 miljoonaa markkaa. Jotta kenttää voidaan hoitaa, on hankittava kalusto. Näitä varten on huoltotila, henkilökunta ja työntekijöiden sosiaalitilat. Pelaajia varten on oltava myös pesu- ja pukuhuonetilat ja kokoontumiseen varattu tila eli klubirakennus.
Kun kenttä on valmis, sitä täytyy myös hoitaa. Seurapohjaisilla kentillä on aina ns. passiivijäseniä, jotka kuuluvat kerhoon, mutta eivät pelaa. Tällaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, mutta eivät kentänhoitomaksua. Kentän hoitaminen joudutaan tällöin maksattamaan aktiivipelaajilla, koska hoito- ja henkilökunta vaativat määrätyn summan rahaa pelaajien määrästä riippumatta. Osakekentillä jokainen osakkeenomistaja on velvollinen yhtiöjärjestyksen mukaan maksamaan hoitomaksun. Näin osakekentällä budjetin laadinta on myös helpompaa.
Nyt tulee mieleen, että osakekenttä tulee kalliimmaksi, kun ei pelaa ja kuitenkin joutuu maksamaan hoitomaksun. Tällöin on mahdollisuus vuokrata pelioikeus toiselle henkilölle, jolloin hoitomaksun voi periä pelaajalta. Muutettaessa paikkakunnalta golfosakkeen voi tietenkin niin halutessaan myydä. Seurapohjaisilla kentillä ei ole näitä mahdollisuuksia.
On myös muistettava, että kerhoissa on olemassa ns. liittymismaksu, jota ei voi myydä eikä pelioikeutta voi vuokrata edelleen.

Golfkentän perustaminen
Olemme perustamassa golfkenttää, tulee huomioitavaksi ensimmäiseksi maa-alue ja kentän rakennuskustannukset.
Rakentamiskustannukset.
Ottakaamme erään osakekentän rakentaminen esimerkiksi.
Kenttä rakennetaan vuokra maalle joten maan osto aiheuta kustannuksia. Varsinaiset rakennuskustannukset tulevat olemaan 18,5 miljoonaa markkaa (kentän rakentaminen, klubi-, huoltorakennukset, hoitokoneet, kastelujärjestelmä). Käytännön kokemukset ovat osoittaneet sopivan pelaajamäärän olevan noin 1000-1200 pelaajaa. Aktiivisia pelaajia on noin 2/3 pelaajista, jotka käyvät enemmän kuin 2 kertaa viikossa. Näin valitsemme yhtiöön 1200 osakepelioikeutta.
Osakkeen myyntihinnaksi saadaan kokonaiskustannukset jaettuna osakepelioikeusmäärällä, = pelioikeusosakkeen myyntikustannukset (18,5 milj.mk / 1200= 15416,67 mk/os. ~16 000.00 mk/os.). Osakkeiden myynti ei kuitenkaan tapahdu rakentamisen kanssa tasa-aikaisesti tai etuajassa, joten yhtiölle jää joksikin aikaa myymättömiä osakkeita. Kentän rakentaminen kuitenkin maksaa edelleen joten se on jotenkin rahoitettava. Rahoitus hoidetaan yleisesti rahoituslaitoksilta, joka edellyttää korkokuluja ja näin nostaen myös osakkeen hintaa. Mitä kauemmin osakkeet ovat yhtiön hallussa, joutuvat osakkeen ostaneet maksamaan vuosittaisen hoitovastikkeen lisäksi rakentamisen aiheuttamat korkokustannukset.
Vuosittaiset tuotot
Vuosittain kenttää hoidetaan yhtiön hallituksen esittelemän ja yhtiökokouksen päättämän vuosittaisen toimintabudjetin mukaisesti. Vuosittainen rahoitus hoidetaan osakkeen omistajien maksamilla hoitomaksuilla, yhtiöjärjestyksessä määritelty osakkeen omistajien velvollisuudet, yleisemmin vastaavat hoitovastikkeen maksamisen. Vuosittaisen hoitomaksun maksaminen edellyttää että pelioikeutta voidaan käyttää.
Yhtiökokous voi ottaa osakkeeseen kuuluvan maksamatta jääneet pelioikeuden/t haltuunsa ja vuokrata edelleen. Mikäli osake myydään tai joutuu kolmannelle osapuolelle (esim. konkurssitilanne) on hän velvollinen vastaamaan osakkeeseen kuuluvat velvollisuudet. Lisäksi yhtiöllä on muita tulonlähteitä, kuten vierailijapelaajan greenfeemaksut, mainospaikat, vuokratuotot (ravintola, proshop, seura) ym. tuottoja.
Ravintola ja Pro Shop toiminnan on yleensä vuokrannut alan yrittäjä, jotta palvelut olisivat asiantuntijan käsissä. 
Golf on herrojen harrastus?
Usein väitetään, että golf on herrojen ja johtajien harrastus.
Paremminkin golf on "herrasmiesten" kuin herrojen harrastus. Nykyisin on päästy, kuten aikoinaan tenniksessä ja keilailussa, elitillisestä ajattelusta, golfharrastuksesta on tullut yleisesti hyväksytty liikuntamuoto ja peli.
Tulevaisuudessa kentät tullaan jakamaan, ei kunnon tai laadun, vaan tapakulttuurin mukaan. Tulee olemaan kenttiä joissa perinteistä golfkulttuuria pidetään yllä ja kenttiä joissa ei tapakulttuurilla ole merkitystä. 
Golf on kallis harrastus?
Usein väitetään, että golf on kallis ja aikaa vievä harrastus. Paremminkin golf on "herrasmiesten" kuin herrojen harrastus, pelissä noudatettavien kohteliaisuus- ja käyttäytymissääntöjen johdosta. Harrastuksen kalleus on aina suhteellista, riippuen siitä, mitä ja miten kustannuksiksi huomioidaan.
Mikäli verrataan golfin hintaa esim. lasketteluun, purjehdukseen, metsästykseen (ammuntaan), tai eri moottoriurheiluihin, golf ei yllä lähellekään näitä.
Harrastusten kustannuksia vertailtaessa on lisäksi huomioitava suorituspaikkojen rakentamis- ja vuosittaiset ylläpito (hoito) kustannukset.
Kuka vastaa liikuntapaikkojen ylläpidosta, yleisimmin yhteiskunta (kuntalaiset) veromarkkoina.

Eri harrastusten kustannusvertailu