Jätevesien käsittelylaitoksen 
asennus

KWH Pipen WehoPuts 5 
jäteveden käsittelylaitos asennettiin
12-14.6.2006.
Ahvenranta-tilalle Valkjärven pohjoisosaan Siikasten puolelle;


Suunnittelusta ja putkistoasennuksesta vastasi yhdyskunta- ja ympäristötekninen suunnittelija Eero Järvinen.
Järvisellä on yli 30 vuoden LVI-alan kokemus, ympäristö-opintojen (ympäristö-geologia, maaperäkemia, ym.)  kautta hän siirtyi
 yhdyskunta- ja ympäristösuunnitteluun.

Kaivu-, täyttö- ja maisemointityön suoritti Harri Haapala.
Siikaslaisesta Koneurakointi Pohjus Oy.stä

Sähkötyöt, urakoitsija Rauli Helman

Maa-ainekset (hiekka, sora) toimitti Antti Marjamäki; Pomarkku