Valkjärven vedenlaatu
 Alla olevasta taulukosta selviää järven tila vuonna 1998 sekä 2005
Suomen Ympäristö  247
Lounai-Suomen Ympäristökeskus 1998
Valkjärven vedenlaatu

Ohjearvot
Valkjärvi Vähäselkä Erinomainen Hyvä
Kokonaisfosfori û/l 21 25 <12 <30
Kokonaistyppi ü/l 550 620    
a-klorofylli ü/l 20 20 <4 <30
Sameus FTU 2,9 2,3 <1,5  
Väri 32 85 <50 <100
pH 7,4 7,0    

 

TUTKIMUSRAPORTTI
N:o K 912/5/1-2
Tilaaja: 
Eero Järvinen, Tipurinkatu  27, 28200 Pori

Tilaus:
Tilaus / E. Järvinen, eero.jarvinen@eolo.f

Näytteiden otto päivä: 5.6.2005
Tulopäivä:      6.6.2005
Analysoinnin aloituspäivä   6.6.2005


Näyte            
Kaksi vesinäytettä, kohde: Valkjärvi

Tehtävä:
Vesinäytteen kokonaistypen, kokonaisfosforin, pH:n, sameuden ja väriluvun analysoiminen.
Tulokset      
Määritys Analyysimenetelmä Näyte 1. Näyte 2.
Kokonaistyppi, mg/l Kjeldahl 0.87 0.56
Kokonaisfosfori, mg/l alihankinta1) < 0.2 < 0.2
pH Novalab 017*    7.1
Sameus Novalab 032   2.1
Väriluku, Pt alihankinta2)   30

* Akkreditoitu menetelmä.

Karkkila 14.6.2005

Novalab Oy

___________________
Matti Mäkelä
laboratorionjohtaja

1) Mittaus alihankintana Oy Hortilab Ab:n laboratoriossa.

2) Mittaus alihankintana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa.

Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raportin osittainen kopiointi on kielletty ilman testauslaboratorion lupaa.

 

TUTKIMUSRAPORTTI
Tilaus No 71866
Tilaaja: 
Eero Järvinen, Tipurinkatu  27, 28200 Pori

Tilaus:
Tilaus / E. Järvinen, eero.jarvinen@eolo.fi

Näytteiden otto päivä: 8.8.2021
Tulopäivä:      9.8.2021
Analysoinnin aloituspäivä   9.8.2021


Näyte            
Kaksi vesinäytettä, kohde: Valkjärvi

Tehtävä:
Vesinäytteen kokonaistypen, kokonaisfosforin, pH:n, sameuden ja väriluvun analysoiminen.
Tulokset
Määritys Yksikkö  
Kokonaistyppi, mg/l ug/l 420
Kokonaisfosfori, mg/l ug/l 13
pH   7,0
Sameus FNU 3,6
Väriluku, Pt mg/l Pt 24

* Akkreditoitu menetelmä.

Pori  12.8.2021

Kvvy Tutkimus Oy

___________________
Heli Orakanga
Ymp asiantuntija  (FM)

Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raportin osittainen kopiointi on kielletty ilman testauslaboratorion lupaa.

 

YO114 Järvien kunnostus
Teemu Ulvi ja Esko Lakso (toim.), 2005

Ympäristöopas 114, ympäristönsuojelu, 336 s.
URN:ISBN:9521118474, ISBN 952-11-1847-4 (PDF).
Julkaisu on saatavissa myös painettuna, ISBN 951-37-4337-3.

Valkjärveen laskevien ojien vedenlaatu  24.10.2006

Veden kirkkauden seuranta
26.6.2018   2,75 metriä
22.6.2019   2,80 m
21.6.2020   2,50 m
22.6.2021   2,40 m