Liusviikinselän kunnostusta
     
Ymp.ins. Jenni Sainalan ja Rauno Holmin
toimesta Puhdas Valkjärvi ry. suoritti  Vekuvi/Valkjärven
kunnostustutkimuksen puitteissa  "kunnostustalkoot" 04.08.2007,
Valkjärven  Liusviikinsellä.
     

 

     
   
     
     
    

 Markku Suominen ja Jenni Sainala
tutkimassa kasvillisuutta ja kalliopohjan
syvyyttä.