UPONOR- KOULUTUSAKATEMIA

Haja-asutusalueiden jätevesilaitosten 
suunnittelija- ja urakoitsijakoulutus
09.10.2008.
Ravintolakoulu Liisanpuisto Pori, 

Uponor Suomi Oy
järjesti haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamisen suunnittelukoulutuksen. Koulutuksessa selvitettiin eri puhdistuslaitteiden soveltuvuutta haja-asutusalueille, omakoti ja kesäasunnoille. 
Jätevesien puhdistaminen vanhoille rakennuksille tulee ajankohtaiseksi 1.1.2014 alkaen. Uudisrakentamisessa jätevesisuunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen.

Kouluttajana Jyrki Löppönen
Uponorin järjestämiä koulutus-akatemioita järjestetään eri puolilla suomea.
Porissa järjestetyssä jäteveden käsittely- akatemiakoulutuksessa oli osallistujia 14 henkilöä. Osallistujat edustivat niin tukku- kuin vähittäismyyntiä, suunnittelu-, asennus- sekä koulutus- ja opiskelijahenkilöitä
Syksyn jäteveden käsittelykoulutukset jatkuvat 16.10 Lohja, 6.11 Kotka, 4.12 Varkaus ja 11.12 Imatra
Kiinteistön omistajan huomioitavaa puhdistusmenetelmän hankinnassa;

1. Kiinteistönomistajan päätös rakentamisesta / korjaamisesta.
2. Valita suunnittelija ja teettää suunnitelmat
-   Selvittää paikkakunnan määräykset.
-   Valita suunnitelman pohjalta jätevesijärjestelmä.
3. Rakennus- ja toimenpidelupahakemus.
-   liittää tarvittavat asiakirja hakemukseen.
4. Asennusurakoitsijan valinta.
5. Viranomaisten tarkastukset/katselmus.
6. Käyttöönottokoulutus.
7. Vuosittaisen huollon suunnittelu.