Valkiojan vaaitus 18.8.2014
     
Valkiojan vaaitusmittaus aloitettiin Ojakorven (valtatie 23) ojarummulta.
 

Ojarummussa noin 20 cm lietettä.
Rummun halkaisija 1.80m.

Majavan rakentama pato

Näkymä padolta alajuoksulle päin

Näkymä padolta järvelle päin 

Pato jäänteet metsässä

Helena myrskyn kaatamia puita oli runsaasti,
joten kulkeminen ojan reunustaa pitkin oli
paikoitellen estynyttä

Mittaus suoritettiin alueilta missä oli "yhteys" sateliitteihin.

Vihdoin Valkjärven rannalla

Saiskohan tästä ojarummulta mitattua??
Ojan reunusta oli tiivistä metsää,
joten kauttaaltaan saatu mitauspisteitä.

Mittalaitteen tarkastus (kalibrointi) suoritettiin viralliselta korkopisteeltä