Kirjurinluoto, kansanomaisesti  Kirjuri.
Kokemäenjoki haarautuu Porin kaupungin  keskustassa  muodostaen luotojen alueen. Luotojen alue on porilaisten ulkoilualue "Hyde Park".

 

LUODOT 

Kirjurinluoto on kuuluisin Porin keskustassa olevista luodoista, muita luotoja ovat Hanhiluoto (jossa mm. kaupungin puutarha), Hevosluoto (mm. siirtolapuutarha), Liljanluoto ja Kvistiluoto. Luodot ovat osa kaupunkilaisten virkistys- alueista, alueilla mm. loma-asutusta (yli 180 loma-asuntoa). Luodot erottaa toisistaan juovat, juovat ovat vuosien kuluessa täyttyneet joen virtauksien mukana tulleista sedimenteistä. Huvilajuovan loma-asukkaat ovat useiden vuosien aikana  koettaneet saada juovat ruopattavaksi.

Pekka Hakala luki alueen 50 v. historiasta, että jo 1951- 1955 puitiin alueen tie- ja ruoppaussuunnitelmista.
1989 oli keskusteluja ruoppauksista käyty kaupungin  Ympäristötoimiston kanssa.
1994 Lanajuovan ruoppauksesta käytiin keskusteluja.
2001 Lanajuopa ruopattiin, Huvilajuovan ruoppausta ei ole toistaiseksi suoritettu (2007).
Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen ja Porin Teknisen palvelukeskuksen kanssa on laadittu selvitys; Porin tulvat - hallittuja riskejä?
Selvityksen perusteella voisi kuvitella tulvien ehkäisemiseksi, että juovat niin luotojen alueella kuin alempana jokisuistossa olisi ensisijaisena tehtävänä.

21.5.2007