Meri-Pori
Maan kohoamisen seurauksena Ruotsin kuningas määräsi  Ulvilan kaupungin porvarit siirtymään lähemmäksi merenrantaa ja perustamaan Porin kaupungin vuonna 1558.
Nykyisin merenranta on Porin keskustasta noin 20 km päässä. Meren läheisyydessä olevia kaupungin osia kutsutaan yhteisnimellä Meri- Pori,. etelästä päin lueteltuina alueita ovat; Viasvesi, Preiviiki, Makholma, Pihlava, Kaanaa, Levo, Mäntyluoto, Reposaari, Lyttylä ja Ahlainen.
Satama-toiminnan siirtyessä rannikon mukana on nykyinen Porin satama Mäntyluodossa. Kivihiilen ja öljytuotteiden  satama-alueet sijaitsevat Reposaaren Tahkoluodossa.
Mäntyluodon ja Reposaaren välisellä alueella Kirrisannassa sijaitsee öljynporauslauttoja valmistava offshore teollisuuteen erikoistunut konepaja.

 

Reposaaren entiselle telakka/konepaja-alueella  loma-asuntomessut 2008.


LYTTYLÄN 
KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KOKOUS 22.03.2007

 


Soranottoa Meri-Porin edustalla?
Valtiollinen yhtiö Morenia Oy (Metsähallituksen alainen) on kutsunut Lahtelaisen konsulttitoimiston Paavo Ristola Oy;n tekemään YVA (ympäristö vaikutusten arviointi) selvityksen mahdollisuudesta ottaa maa-ainesta moreenia,  Mäntyluodon ja Ahlaisten edustan meri-alueelta.

Mitä voi tapahtua?
Moreenia otettaessa Mäntyluodon edustalta, voi vain arvailla mitä tapahtuu esim. Natura dyyneille, eli Yyterin sannoille tai alueen kalakannalle?
Kemiran Vuorikemian tehtaat pitivät vuosien ajan lähialuetta  lauhdeputkien purkualueena. Putket olivat käytössä vielä 1990 luvun alkupuoliskolla, eikä niitä tiettävästi ole toistaiseksi poistettu. Miten merivirrat tulevat muuttumaan ja mitä tapahtuu maa-aineksille joihin vuosien ajan päästettiin jätelauhdevettä?
Mitä tapahtuu kun tuulen suunta on lännestä tai luoteesta, mihin pohjasedimentit silloin kulkeutuvat?
Viekö merivirrat "saasteet" rantaa pitkin pohjoiseen Ahlaisten - Merikarvian raja-alueille ja näin Yyterin sannat säästyvät? 

Morenia ja soranotto merialueelta

 

Säätila
Yyterissä
Meriveden korkeus