Kokemäenjoen tulvien kartoitus  ja  vastineita

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on tehnyt
Maa- ja metsätalousministeriön Suurtulvatyöryhmän vuonna 2003
loppuraportin pohjalta Porin tulvariskien kehittämishankkeen.

Hankkeen pohjalta laadittiin raportin
Porin tulvat -hallittuja riskejä?
Suomen Ympäristö 19/2006.

Kokemäenjoen Porin tulvat saivat lisätutkimusta
Teppo Linjaman Diplomityö Teknillisessä Korkeakoulussa.
Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen raportteja 5/ 2007

Pöyry Environment Oy laati Ympäristövaikutusten arvioinnin
edellä mainittujen tutkimusten pohjalta.


Vastineita

Tutustuttaessa raportteihin tulee mieleen:
Onko tutkijoilla mittaus- ja tekniset tiedot oikeita tai ovatko tutkijat tutustuneet Poriin.

YVA selvityksen pohjalta laadittu vastine (pdf).

Kokemäenjoki ja tulvat
vastine 9.12.2008 SK-n kirjoitukseen