Käppärän  koulun  Seniorit  - Käpyset  ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalimalla ja kehittämällä koulun perinteitä toimia Käppärän koulun entisten ja nykyisten oppilaiden, opettajien ja toimihenkilöiden välisenä yhdyssiteenä kouluhengen ylläpitäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää yhteisiä kokoontumis- ja juhlatilaisuuksia tai avustaa koulua sellaisten järjestämisessä. Yhdistys voi julkaista itse Käppärän kouluun liittyviä julkaisuja tai avustaa koulua tällaisten julkaisujen tekemisessä. Yhdistys järjestää henkilötietojen keräämistä ja tallentamista koulun oppilaista ja henkilökunnasta.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Käppärän koulun entinen oppilas. 
Jäseneksi voivat liittyä myös sanotussa koulussa toimineet tai toimivat henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Käppärän koulu otettiin käyttöön 1949.
Me entiset koulun oppilaat olemme halunneet kunnioittaa ja vaalia entisen nuoruutemme opinahjoa ja siksi perustaneet yhdistyksen,

Käppärän  koulun  Seniorit - Käpyset  ry.

Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 23.04.2009.
Muistojen Museo
Lisätietoja;
Ritva Salminen,  Leila Tanner
Käppärän koulu  Käppäräntie 3, 28120 PORI
Säännöt