Muistoja Käppärän koulusta

Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry, on aloittanut Käppärän kouluun 
liittyvien muistojen keräämisen. Muistoja - kirjoitettuna, kuvina, äänitteinä - toivotaan entisiltä oppilailta sekä entiseltä ja nykyiseltä henkilökunnalta.

Jokaisella entisellä Käppäräläisellä on joku muisto - pieni, suuri, tärkeä, omasta mielestään vähemmän tärkeä, iloinen, surullinen. Se voi sisältyä koulumatkaan, oppituntiin, välituntiin, kerhoon, juhlaan tai vaikka hammaslääkäriin

Tarkoitus on saada tietoa Käppärän koulun kouluelämän vaiheista ja muutoksista syksystä 1949 alkaen. Myös rakennusvaiheen aikaiset tiedot ovat erittäin tervetulleita.
Toivomme teidän lähettävän muistoja koulun osoitteeseen Muistojen toimikunnalle.

Muistoja kootaan kansioon, josta niitä käytetään soveltuvin osin mahdollisissa julkaisuissa.

Muistojen toimikunta on  "rakentanut"  koulun tiloihin Käppärän koulua käsittelevän
näyttelyn.  Näyttelyssä on esillä niin valokuvia kuin koulun opetuksessa tai muussa
toiminnassa käytettyjä välineitä, oppilastöitä.

Lisätietoa antavat;

Leila Tanner, Mervi Salminen, Ritva Salminen

Muistojen Museo
 

Menestyneitä  Käppäräläisiä