Mitä GIS on

Organisaatioita
Yhdistyksiä
GIS kouluja
GIS kirjallisuus
Kansallisia
karttakeskuksia

 

Tapahtumakalenteri
Linkit

 

 

Mitä GIS on?

GIS on lyhenne sanoista Geographical Information Systems = Maantieteellinen tiedonanto järjestelmä.

Yksittäinen kartta sisältää suurta tietoa jota voidaan käyttää monin eri tavoin; eri organisaatioilta, järjestöiltä tai yksilöiltä. Se edustaa niitä tarkoituksia meidän sijainnistamme ja kanssakäymisistämme siihen maailmaan joka on ympärillämme. Karttoja käytetään erilaisten tarkoitusperien soveltamiseen; alkaen mm. sähkö- puhelinjohtojen kuin vesi- viemäri ja kaukolämpöputkistojen sijoittamiseen katujen alla, päätyen mm. miten pitkälle voidaan viedä ympäristösuunnittelua esim. Brasilian Amatzonialla ja meillä mm. Koijärvi.

Olemassa olonsa aikana kartta on pysynyt hyvin paljon samassa muodossa, tuhansia vuosia. Perinteisessä muodossa se on kärsinyt monista ongelmista. Kartat ovat staattisia ja sen tähden niitä on vaikeaa ja kallista ylläpitää. Staattisuudesta johtuen ne menettävät joustavuutensa. Kartat ovat yksittäisiä arkkeja, saattaa olla että sinua kiinnostava kohta sijaitsee kohdassa jossa neljän kartta-arkin kulmat kohtaavat. Lisäksi kartat ovat usein hyvin monimutkaisia tai yhdistelmiä ja voivat vaatia asiantuntijaa saadakseen esille yksityiskohtaiset tiedot .

GIS.n tarkoituksena on löytää ne keinot tai edellytykset "vetää ulos" kartoista ne erilaiset tiedot (tiet, asutukset, kasvillisuudet, jne.) ja käyttää niitä aivan niin kuin on tarkoituksena. Tämä mahdollistaa suuren joustavuuden, tuottamalla nopeasti paperikartan joka täsmällisesti tavoittaa käyttäjän tarpeita. Kuitenkin GIS menee pidemmälle, koska tiedot ovat varastoituna digitaalisessa (tietokoneella) muodossa; analyysi ja kaavan tekeminen on mahdollista; esim. voidaan osoittaa kahta kohdetta ja pyytää niiden molempien perustiedot ja laskea näiden kahden pisteen välisen matkan ja ajan tai kurssin (Paljon enemmän kuin voisi näyttää paperikartalla).

Suomessa ei ole yhtenäistä Paikkatietokeskusta joka ylläpitäisi keskitetysti koordinoitua alue-, kartta-, maaperä-,  pohjavesi-, ym. tiedostoja.

Näiden sivujen tarkoituksena on auttaa löytämään eri organisaatioita, joista edellämainittuja tietoja löytää. 


What is GIS?

Geographical Information Systems (GIS) can be regarded as the high-tech equivalentof the map.
An individual map contains a lot of information which is used in different ways by different individuals and organisations. It represents the means of locating ourselves in relaation to the world around us. Map are used in diverse aplications; from locating telephone wires and gas mains under our streets, to displaying the extent of de-forestation in the Brasilian Amatzon.

The map has been in existence in much the same form for thousands of years. In the traditional form it suffers from a nummer of problems. Firstly maps are static and therefore difficult and expensive to keep up to date. This relates to a second problem, in that because they are static they lose flexibility, for example maps exist as discrete sheets and inevitably your area of interest lies on the corner of four adjacent sheets. In addition maps are often very comlex and may require an expert to extract the particular data which are of interest.

GIS provides the facility to extract the different sets of information from a map (roads, settlements, vegetation, etc.) and use the as required. This provides great flexibility, alloving a paper map to be quickly produced which exactly meets the needs of the user. However, GIS goes further, because the data are stored on a computer, analysis and modelling become possible. For example, one might point at two buildings, ask the computer to describe each from an attached database (much more information than could be displayed on a paper map) and then to calculate the best route between these.