Mitä GIS on
Organisaatioita
Yhdistyksiä
GIS kouluja
GIS kirjallisuus
Kansallisia
karttakeskuksia

 

Tapahtumakalenteri
Linkit

 

 

 

Organisaatioiden
linkkipalvelu 


* Valtioneuvosto 
*  Ely-keskus  

* Geologian tutkimuskeskus
* Ilmailulaitos
* Ilmatieteenlaitos
* Merentutkimuslaitos
* Metsäntutkimuslaitos
* Ratahallintokeskus 
* Patentti- ja reikisterihallinto 
* Riista- ja kalantutkimuslaitos 
*  Säteilyturvakeskus 
* Tiehallinto 
* Ympäristöhallinto


* Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA 
* Teknologian Kehittämiskeskus TEKES 
* Tilastokeskus.fi 
* Valtion Tekninen Tutkimuskeskus  VTT 
* Väestörekisterikeskus

* Salaojakeskus


* Keskuskauppakamari

* Suomen Kuntaliitto

* Eurovalvontakeskus

* Yliopistot / Korkeakoulut

* Suomen Kansanterveysyhdistys

* Suomen Kalatalousliitto

* Suomen Standaridisoimisliitto SFS ry 

Paikkatietokeskus -
Geographics Information Systems
Page maintained by  info@eolo.fi Copyright 20.04.2004