Jätevesisuunnittelmat 


 Valkjärvi
Pohjois-Satakunnassa Pomarkun ja Siikaisten rajamailla.
Järvi kuuluu Karvianjoen vesistöalueen alaosaan Valkiojan valuma-alueeseen.
Valkjärven pinta-ala on 335 ha, keskisyvyys 2,9 m, mannerrantaviivaa 17,5 km ja kokonaisrantaviivaa 26 km, vesipinnan korkeuden vaihteluväli  N60,  +50,80 -  +51,60.
Valkjärven pintaa on laskettu tiettävästi kahdesti; 1860- luvulla ja 1900 luvun alussa. Valkjärvi on valuma-alueeltaan pieni ja veden virtaama-aika pitkä noin 2,5 - 3,5 vuotta

Lomakylä-
Korpirämäkkä
Muita Valkjärvi nimellä olevia järviä on www.jarviwiki.fi 
mukaan
75 järveä Suomessa.
Pelastustie valmistunut
Karviajoen vesistöalueen kartta